Tõendid

Erinevate liikide tõendite väljastamiseks PEAB eelnevalt registreeruma perearsti või pereõe vastuvõtule:

  • Koolipuudumistõendit enam ei väljasta vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvile nr. 36 https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410
  • Laagrite ja spordisektsiooni jaoks tõendeid ei väljasta vasatavalt seadusele https://www.riigiteataja.ee/akt/129032012009
  • Mootorsõidukijuhi tervisetõend kõikidele kategooriatele - A, B, BE, C, CE, D ja DE. Tõendeid väljastatakse ainult digitaalsel kujul, eelenvalt tuleb täita TERVISEDEKLARATSIOONI saidil digilugu.ee ja siis tuleb ennast kirja panna  perearsti plaanilisele vastuvõtule
©2023 Medisvet NPS OÜ. All Rights Reserved. Powered By Alex